STT Tên hàng hóa dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá/ năm (VNĐ) Số lượng Thành tiền 1 Phần mềm Quản lý ngân sách tiền lương (GDT-Salary). Đơn vị 15,000,000 1 15,000,000 2 Phí gia hạn từ năm thứ 2 trở đi. Đơn vị 4,000,000 1 4,000,000 Chi tiết phần mềm liên hệ: 0256.6502345