Site Overlay

Cập nhật mới nhất COVD – 19

#Coronavirus

Sức khỏe và phúc lợi của cộng đồng là ưu tiên hàng đầu của GDT chúng tôi và chúng tôi đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình xung quanh sự lây lan liên tục của coronavirus mới.

Xem chi tiết

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

Hướng hẫn sử dụng phần mềm quản lý CSDL Giá cho các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Bình Định

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Copyright © 2020 GLOBAL DIGITAL TRANSFORMATION. All Rights Reserved.